Bewegingstherapie

Het woord euritmie betekent “goed ritme”. Om ons heen in de natuur en dus ook bij onszelf, zien we verschillende ritmes. Denk aan het dag –of nachtritme of ons hartritme. Het ritme kan door verschillende redenen worden verstoord, waardoor blokkades optreden. De euritmie bewegingstherapie herstelt dit evenwicht door specifieke ritmische bewegingen die doorwerken tot in de organen. Het is een actieve therapie waarbij de patient bewust betrokken wordt.

Om het lichaam de kans te geven op de bewegingen te reageren, is het van belang de oefeningen thuis op te pakken. Door deze rustige bewegingen, treedt herstel op en hervindt men de vitaliteit. Door de euritmie oefeningen worden onbewuste processen meer in het bewustzijn getrokken.

Voor meer informatie over bewegingstherapie, zie de website euritmiebewegingstherapie.nl

Bewegingstherapie

Het woord euritmie betekent “goed ritme”. Om ons heen in de natuur en dus ook bij onszelf, zien we verschillende ritmes. Denk aan het dag –of nachtritme of ons hartritme. Het ritme kan door verschillende redenen worden verstoord, waardoor blokkades optreden. De euritmie bewegingstherapie herstelt dit evenwicht door specifieke ritmische bewegingen die doorwerken tot in de organen. Het is een actieve therapie waarbij de patient bewust betrokken wordt.

Om het lichaam de kans te geven op de bewegingen te reageren, is het van belang de oefeningen thuis op te pakken. Door deze rustige bewegingen, treedt herstel op en hervindt men de vitaliteit. Door de euritmie oefeningen worden onbewuste processen meer in het bewustzijn getrokken.

Voor meer informatie over bewegingstherapie, zie de website euritmiebewegingstherapie.nl